Ecrad Photo

มช. ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งความสุข ความปรารถนาดี
เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยการส่ง e-Card
พร้อมข้อความอวยพร

CMU Background

อำนวยพรปีใหม่ จากใจผู้บริหาร
ในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลขึ้นปีใหม่ 2567 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีจากใจมายังชาว มช. ทุกท่าน


เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ 2567 ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก บารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย 
พระบรมธาตุดอยสุเทพ และพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย กอปรด้วย พระพุทธพิงคนคราภิมงคล 
พระพุทธทศพลชินราช พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล จงดลบันดาลประทานพรให้ชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ตลอดทั้งครอบครัว มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งกาย ใจ และสติปัญญาที่เข้มแข็ง 
นำพาให้ทุกท่านผ่านพ้นอุปสรรค และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ


May you and your family be in good health during the year of 2024.
May every day be filled with success and prosperity.
May you overcome any obstacles in your way.
Finding happiness in each and every day.
As the end of 2023 draws near, I wish you a Happy New Year!


新年伊始,万象更新!值此2024年元旦来临之际,
清迈大学向关心和支持清迈大学发展的社会各界朋友及全体师生员工,
致以诚挚的问候和美好的祝福!衷心祝愿大家身体健康,阖家幸福,万事如意!